Markeds- og erhvervsanalyse

AM Research er fullservice analyserådgivning og tilbyder alle facetter i gennemførelsen af professionel markedsanalyse.

20 års analyseerfaring med:

Brugbare undersøgelser med forbrugere og virksomheder, som giver værdifuld viden om dine målgrupper.

Kommerciel markedsanalyse

Databehandling og rapportering af indsigter og viden

Strategisk forbrugerindsigt

Dataindsamling og projektledelse af undersøgelser

Tilfredshedsundersøgelse 2020 for Furesø Kommune

Furesø Kommune havde også brug for en lokal måling, som stillede skarpt på samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen, for sammen at finde løsninger på eventuelle udfordringer.

”Forskellige organisationer laver årligt undersøgelser, som sammenligner de danske kommuner. Tilfredshedsundersøgelsen fra AM Research sætter fokus på, hvordan erhvervslivet ser på samarbejdet mellem erhvervsliv og kommunen. Den giver os i høj grad også en pejling af, hvad der har størst værdi for erhvervslivet, så Furesø Kommune bedre ved, hvad vi skal sætte ekstra fokus på for at fortsætte den gode udvikling”.

Tilfredshedsundersøgelsen giver Furesø Kommune aktuel viden og indsigt om virksomhedernes tilfredshed med den kommunale service og erhvervsklimaet generelt. Se pressemeddelelse fra Furesø Kommune om offentliggørelse af tilfredshedsundersøgelsen her.

Se hele rapporten af Tilfredshedsundersøgelse 2020 for Furesø Kommune her

Bæredygtighedsbarometer Fyn 2020 for Erhvervshus Fyn

”Godt to tredjedele af de fynske SMV’er er endnu ikke for alvor kommet i gang med at arbejde bæredygtigt. Det viser en undersøgelse, som Erhvervshus Fyn har fået gennemført af AM Research.

Bæredygtighedsbarometer Fyn 2020 tager temperaturen på 625 fynske virksomheders forhold til bæredygtighed og sætter fokus på virksomhedernes oplevelse af såvel barrierer som gevinster ved at arbejde med bæredygtige forretningsmodeller.

Bæredygtighedsbarometeret understøtter klart vores oplevelse af, at mange fynske virksomheder har brug for en håndsrækning, når det handler om at omsætte en egentlig ret omfattende viden om bæredygtighed og kendskab til verdensmålene til handlinger, der får effekt og ikke mindst værdi for deres forretning.”

Se rapport af Bæredygtighedsbarometer Fyn 2020 for Erhvervshus Fyn her.

RSP Systems A/S er en virksomhed, der udvikler en stikfri glukosemåler, som vil revolutionere den daglige måling af blodsukker hos millioner af diabetikere. Vi bruger derfor løbende AM Research til at give os sparring og viden om hvad der har størst betydning, når diabetikerne måler deres blodsukker. Markedsundersøgelse med potentialevurdering giver os indsigt i både diabetikeres og forældre til børn med diabetes og deres adfærd og behov i en hverdag med blodsukkermåling. AM Research har gennemført undersøgelser for os i 2017 og 2018 i flere europæiske lande samt USA, hvilket er et værdifuldt bidrag til vores produktudvikling og gå-til-markedsstrategi.”

Tilfredshedsundersøgelse 2019 for Svendborg Kommune

”Dansk Byggeris undersøgelse er ikke en tilfredshedsmåling, men en faktaundersøgelse, og Dansk Industri spørger kun mellem 60 og 100 virksomheder, som er inden for deres medlemsfelt. Så de får ikke hele spektret med. De får for eksempel ingen svar fra dem, der beskæftiger sig med turisme eller fødevarer, siger erhvervschefen, der kalder de to organisationers undersøgelser for “fine”. Men de rammer for få.”

AM Researchs svar var: ”Spørg dybt, bredt og grundigt, hvis virksomhedernes tilfredshed med kommunens service- og erhvervstilbud virkelig skal kendes.” Det var i bund og grund pitchet til Svendborg Kommune, hvor AM Research har stået for at lave en større tilfredshedsundersøgelse med erhvervslivet i kommunen – og det var de endda søde til at skrive om i Fyns Amts Avis. Læs artiklen her.

Erhvervschef Søren Bach-Hansen fortæller om tilfredshedsundersøgelsen fra AM Research, ”at det er vigtig viden vi kan bruge til vores videre arbejde. Virksomhederne har brugt tid på at svare på undersøgelsen, og den er dermed et godt udgangspunkt, når vi skal arbejde videre med erhvervsklimaet. Nu har vi et godt billede af, hvad virksomhederne oplever, og hvordan de ser på os som kommune, og nu handler det om at forbedre tallet.”

Se opsamling af tilfredshedsundersøgelsen her.

Undersøgelser for Slagelse Erhvervscenter

”AM Research har i perioden 2017-2020 gennemført årlige tilfredsheds-undersøgelser for Slagelse Erhvervscenter og gør det fortsat. Det styrker løbende vores viden og indsigt om vores daglige arbejde med de iværksættere og virksomheder vi vejleder og har kontakt med. 

Det er også vigtigt for os at vide, hvad de virksomheder, som ikke har brugt os, kender til os og hvad de eventuelt må tænke om os. Derfor har AM Research også gennemført årlige kendskabs- og imagemålinger i 2018, 2019 og 2020, som gør os helt skarpe på hvordan vi generelt opfattes af erhvervslivet i Slagelse Kommune.”

OM AM Research

AM Research er en enmandsvirksomhed bestående af markeds- og erhvervsanalytiker Anders Møller (Cand. Negot, SDU).

Etableret i 2017 arbejder jeg som selvstændig analyserådgiver og løser analyseopgaver for en række private og offentlige virksomheder. Jeg er desuden ekstern analyserådgiver hos Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Hovedstaden med ansvar for analyser, effektmålinger og evalueringer.

Det gør AM Research

Skræddersyer spørgeskemaundersøgelser, som afdækker og passer netop til din problemstilling. AM Research designer og udvikler løsninger til indsamling af viden om målgrupper, kunder og virksomheder. Faktabaserede resultater analyseres og rapporteres, så der kan tages aktion hos ledelsen eller i salg- og marketingafdelingen.

Resultater oversættes til viden og indsigt, som bidrager værdifuldt til virksomheders og organisationers strategier og forretningsmodeller. Den konkrete leverance er typisk letforståelige rapporter med grafer og figurer, krydret med 1-sides infografik, der giver overblikket hurtigt og nemt.

AM Researchs kunder er både private virksomheder og offentlige organisationer specielt inden for erhvervsfremme.

Erhvervsmæssige kompetencer og erfaring

Senior konsulent og rådgiver af +50 større danske retail, FMCG og media-kunder, Wilke A/S.

Analysechef med ansvar for kundeanalyser, effektmåling, evaluering og kvalitetssikring af erhvervsfremmeaktiviteter, Væksthus Syddanmark.

Senior Analytiker med ansvar for kunde- og markedsanalyser, GF Forsikring.

Kommerciel analyseerfaring

Mit fokusområde har altid været med et faktabaseret kilde- og datagrundlag. Jeg lægger vægt på værdiskabelse ved kundeindsigt og forbrugeradfærd. Her er omdrejningspunkterne market intelligence og datadrevet forretningsudvikling som udviklingspræmis for mine kunder.

Som Senior konsulent og rådgiver i analysebureauet Wilke A/S har jeg opnået stor erfaring med de fleste kvantitative og kvalitative analysetyper og hermed rådgivet mange danske virksomheder – både med BtC og BtB målgrupper.

Min erhvervskarriere har givet et solidt fundament til at udvikle analyseindsatsen som analyseansvarlig hos Væksthus Syddanmark. Jeg har fulgt udviklingen i det danske erhvervsfremmesystem siden 2012 og herunder gennemført en lang række virksomhedsundersøgelser med danske SMV’er.

Jeg har stor erfaring i at udføre alle processerne i at gennemføre markedsundersøgelser: problemafgrænsning og metodevalg, spørgeskemaopsætning, programmering i dataindsamlingssystem, bearbejdning af data og afslutningsvis analyse, rapportering og debrief af viden og indsigter.

MENU
+45 28141181 am@amresearch.dk